ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ส.ค.59 ถึงวันที่ 20 ส.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20
 
     
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้ให้ความสนใจบูธของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นจำนวนมาก ทั้งครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ