ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ก.พ.60 ถึงวันที่ 22 ก.พ.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21" ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 โดยมีผู้ให้ความสนใจบูธของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นจำนวนมาก ทั้งครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ