ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ก.พ.60 ถึงวันที่ 22 ก.พ.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการรินน้ำใจสู่เยาวชน กศน. ชายแดนใต้
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ "รินน้ำใจสู่เยาวชน กศน. ชายแดนใต้ " ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560