ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 พ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
     

การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (TCAS) รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปึการศึกษา 2564

รับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 13 มกราคม 2564       Click สมัครออนไลน์
 

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม