ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
     

การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัคร 29 ธันวาคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564  Click สมัครออนไลน์

ระเบียบการรับสมัคร

          1. การรับนิสิตระดับปริญญาโท 

          2. การรับนิสิตระดับปริญญาเอก

          3. การรับนิสิตหลักสูตร ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา