ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ก.พ.64 ถึงวันที่ 25 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
     

การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (TCAS) รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 

1. โครงการโควตาภูมิภาค

2. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)

4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา

5. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ

6. โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา