ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (จบ ปวส.)
การรับสมัครฯ เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
 
การรับสมัครฯ เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กลับหน้าหลัก

1. การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

2. การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

3. การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิธีทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป