ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ปริญญาตรี ปี 1 ภาคปกติ (TCAS)
TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
องค์ประกอบและค่าร้อยละของหลักสูตร_TCAS3
TCAS รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ปีการศึกษา 2565
 
TCAS รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ปีการศึกษา 2565 กลับหน้าหลัก

เอกสารประชาสัมพันธ์การรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 TCAS รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ปีการศึกษา 2565

1. โครงการโควตาภูมิภาค

2. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย

3. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

4. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา

5. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ

6. โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

 

ข้อมูลการรับนิสิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามประกาศรับนิสิตอย่างเป็นทางการอีกครั้ง