ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ปริญญาตรี ปี 1 ภาคปกติ (TCAS)
TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
TCAS รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ปีการศึกษา 2565
TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565
TCAS รอบที่ 4 Direct Admission
 
TCAS รอบที่ 4 Direct Admission กลับหน้าหลัก

1. โครงการรับตรง วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2565

สมัครออนไลน์