ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ปริญญาตรี ปี 1 ภาคปกติ (TCAS 66)
TCAS รอบที่ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบที่ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566
 
TCAS รอบที่ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2566 กลับหน้าหลัก

เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 

รับสมัครออนไลน์ วันที่  1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2565  ที่ admission.tsu.ac.th