ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ปริญญาตรี ปี 1 ภาคปกติ (TCAS 66)
TCAS รอบที่ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบที่ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566
 
TCAS รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ปีการศึกษา 2566 กลับหน้าหลัก

ประกาศรับสมัคร

1. โครงการโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2566 

2. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2566 

3. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 

4. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 

5. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566 

6. โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2566 

 

รับสมัครออนไลน์ วันที่  10 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566 ที่ admission.tsu.ac.th 

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก TCAS 2