ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ปริญญาตรี ปี 1 ภาคปกติ (TCAS 66)
TCAS รอบที่ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบที่ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566
 
TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566 กลับหน้าหลัก

เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

1. โครงการรับตรงร่วมกัน (Admission) ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครออนไลน์ วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566 ที่ https://www.mytcas.com/