ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ปริญญาตรี ปี 1 ภาคปกติ (TCAS 66)
TCAS รอบที่ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบที่ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2566
 
TCAS รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2566 กลับหน้าหลัก

1. โครงการ Young Smart TSU 2023 (วิทยาเขตพัทลุง) (ไฟล์ประกาศรับสมัคร) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้

     ***สมัครได้โดยตรงที่คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับ รายละเอียดตามประกาศรับ ***

 

2. โครงการรับตรงวิธีพิเศษ (ทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง) ไฟล์ประกาศรับสมัคร)    เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2566  สมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.tsu.ac.th/

 

3. โครงการทักษะวิชาการ (ทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง) ไฟล์ประกาศรับสมัคร    เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2566  สมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.tsu.ac.th/