074-317608, 074-317600 ต่อ 7112 admission.tsu2560@gmail.com

มาส่อง TCAS 2/1 รอบโควตา แต่ละรอบก่อนถึงวันเริ่มรับสมัครกัน เริ่มด้วย 2 โครงการ