2. บช.บ.การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (ปิดรับสมัคร)

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (จบ ปวส.) บช.บ.การบัญชี

รับสมัครนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (จบ ปวส.)

บช.บ.การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 
         1. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีโควตา หลักสูตร บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2567  (NEW)
              (เปิดรับสมัคร 1 ก.ย. - 14 พ.ย. 2566สมัครได้ที่ : https://admission.tsu.ac.th/

         2. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีพิเศษ หลักสูตร บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2567 (NEW)
              (เปิดรับสมัคร 1 ก.ย. - 25 ธ.ค. 2566สมัครได้ที่ : https://admission.tsu.ac.th/ 

         3. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีทั่วไป หลักสูตร บช.บ.การบัญชี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567   (NEW)
              (เปิดรับสมัคร 1 ก.ย. 2566 - 30 ม.ค. 2567สมัครได้ที่ : https://admission.tsu.ac.th/