074-317608, 074-317600 ต่อ 7112 admission.tsu2560@gmail.com

ติดต่อเรา

ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ 074-317608,  074-317600 ต่อ 7107, 7110, 7112
e-mail : admission.tsu2560@gmail.com

facebook : ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ