074-317608, 074-317600 ต่อ 7112 admission.tsu2560@gmail.com

โครงการยกทัพรับน้องกลับ ม.ทักษิณ

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

     ยกทัพกับอีก 1 โรงเรียนนั่นก็คือ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

 ยกทัพคณะ ส่วนงานวิชาการ และนิสิตรุ่นพี่จากหลายคณะลงพื้นที่ แนะแนวการศึกษาต่อในปี 2567เพื่อรับน้องๆ ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณมาเป็นเฟรชชี่หน้าใหม่ในปีการศึกษา 2567


 จึงได้จัดโครงการ ยกทัพรับน้องกลับ ม.ทักษิณภายในงานมีการแนะแนวถึงหลักสูตรของทุกคณะ และมีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุกตลอดงาน


  ภารกิจรับนิสิต ขอบคุณคณะครูและน้องๆโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาที่ให้ความร่วมมือ และเสียงตอบรับเป็นอย่างดี