074-317608, 074-317600 ต่อ 7112 admission.tsu2560@gmail.com

ขบวนยกทัพกลับ ม.ทักษิณ ขอบุกถิ่นเด็กตรังโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ขบวนยกทัพกลับ ม.ทักษิณ ขอบุกถิ่นเด็กตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

 ยกทัพคณะ ส่วนงานวิชาการ และนิสิตรุ่นพี่จากหลายคณะ ลงพื้นที่ แนะแนวการศึกษาต่อในปี 2567 เพื่อรับน้องๆ ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณมาเป็นเฟรชชี่หน้าใหม่ในปีการศึกษา 2567ในโครงการ ยกทัพรับน้องกลับ ม.ทักษิณ

 ภายในงานมีการแนะแนวถึงหลักสูตรของทุกคณะ และมีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุกตลอดงาน


ขอขอบคุณคณะครูและน้องๆ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ที่ให้ความร่วมมือ และเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

แล้วอย่าลืมมาสมัครเป็นเด็กม.ทักษิณกันเยอะๆ นะคะมาเข้ารั้วเทา-ฟ้ากันน้า