074-317608, 074-317600 ต่อ 7112 admission.tsu2560@gmail.com

มาส่องดูอัตราการแข่งขัน TCAS 1/2 ของมหาวิทยาลัยทักษิณกันหน่อย