074-317608, 074-317600 ต่อ 7112 admission.tsu2560@gmail.com

ประกาศผลแล้ววันนี้ ผลการคัดเลือก โครงการพิเศษรับนักศึกษา ระดับ ปวส. จำนวน 3 โครงการ

ประกาศผลแล้ววันนี้

ผลการคัดเลือก โครงการพิเศษรับนักศึกษา ระดับ ปวส. จำนวน 3 โครงการ

1. การรับนิสิต ป.ตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)

2. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีพิเศษ หลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ

3. การรับนิสิต ป.ตรี ปี 3 วิธีพิเศษ หลักสูตร บช.บ.การบัญชี


สามารถตรวจสอบผลได้ที่ >> http://entrance.tsu.ac.th/

เลือก “ผลการคัดเลือก” กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและเข้าดูผลได้เลยครับ

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ด้วยนะครับ


กดติดตามเพจเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสาร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เพจ ภารกิจรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ