074-317608, 074-317600 ต่อ 7112 admission.tsu2560@gmail.com

เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ ส่วนงานวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ในงาน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวัน “‘เปิดบ้านสทิงพระวิทยาวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา

เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในคณะที่เหมาะกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของน้อง ๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอบขอคุณน้อง ๆ โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา ที่ให้ความร่วมมือและเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งค่ะ